Skip to main content

Newsletter block in header

prev
next

You are here

Pindi unapotuma barua ya kuomba kazi, MSF inafanya kila jitihadi ya kuwasiliana na walioomba kazi haraka iwezekanavyo, kulingana na mahitaji ya kila kazi. Uchaguzi unachukua muda wa wiki 4 mpaka wiki 6.

Ethiopia: Tigray Crisis

People have been left without healthcare and tens of thousands have been displaced across Ethiopia and Sudan, following fighting that broke out in the Tigray region of northern Ethiopia, in November 2020.

MSF teams are working on both sides of the border, providing assistance to people in refugees camps in Sudan, and to the displaced and host communities within Tigray in Ethiopia.

 Find out more